Under dette hullet er det 20 meter til bunns. Nå advares det mot å gå på ski på vann i Marka.

smp-stories-top-widget

Søndag raser det uvær med kraftige vinder og mye tung, våt snø i skogene rundt Oslo. Inntil videre er det meste av løypeprepareringen i skiterrenget satt på vent til været gir seg.

Dessuten har en rekke av vannene i Marka fått farlige oshull og overvann de siste dagene.

Det kraftige snøfallet søndag vil ventelig eskalere disse problemene, og Skiforeningen melder derfor at de ser seg nødt til å innstille preparering av løyper over vannene til disse er kontrollert på nytt.

Samtidig advares det mot å krysse vann til fots eller på ski.

– Den vanligste årsaken til hull i isen er store snøfall på forholdsvis tynn is, forklarer meteorolog Ånund Sigurd Kvambekk i NVE.

Han understreker at istykkelsen i Marka akkurat nå er generelt god og trygg.

– Den tunge snøen som kommer nå vil kunne presse isen ned på en slik måte at det kan oppstå mye overvann. Da vil det fort bli utrivelig å befinne seg på noen av vannene, sier han.

Under slike forhold øker smeltingen rundt oshullene slik at de blir enda større. Det kan også komme nye slike hull, forklarer Kvambekk.

– Det er likevel svært sjelden vi har alvorlige ulykker knyttet til oshull. Selv med snøfall vil man se hullene ganske godt, og det vil dessuten være faresignaler i form av overvann, understreker han.

Kvambekk har også forklart fenomenet i denne bloggartikkelen hos Mylla løypeforening.