Ble erklært død på sykehuset, så oppdaget politimannen at liket rørte på seg

molde sykehus:

LEVENDE LIK: Kvinnen som ble funnet sterkt nedkjølt ble fraktet hit til Molde sykehus og erklært død. Politimannen som kom til stedet gjorde en oppsiktsvekkende observasjon. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
LEVENDE LIK: Kvinnen som ble funnet sterkt nedkjølt ble fraktet hit til Molde sykehus og erklært død. Politimannen som kom til stedet gjorde en oppsiktsvekkende observasjon. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

MOLDE (TV 2): Politiet rykket ut til det som var et mistenkelig dødsfall. Men på sykehuset i Molde
oppdaget en politimann at liket beveget på seg – og likevel ikke var død.

Del

Den svært oppsiktsvekkende og dramatiske saken startet i Molde 19. februar i år.

På denne fine vårdagen med oppholdsvær og seks plussgrader, ble idyllen brutt av en ambulanse som rykket ut på et hasteoppdrag til en adresse i byen.

Meldingen til AMK går ut på at en kvinne er funnet livløs i en snøskavel.

Ifølge TV 2s opplysninger blir vedkommende fraktet til Molde sykehus og her blir etter hvert pasienten erklært død.

Meldte dødsfall

Rutinemessig ble politiet varslet om dødsfallet. Politiet i Møre og Romsdal bekrefter overfor TV 2 at de denne dagen klokken 11.44 fikk melding fra Molde sykehus om et dødsfall, etter at en person ble funnet ute, sterkt nedkjølt.

– Når politiet får melding om et dødsfall er det vår oppgave å finne ut om det har skjedd noe straffbart. Det ble iverksatt etterforskning i denne saken, og politiet rykket ut på bakgrunn av meldingen som kom inn til operasjonssentralen,
bekrefter politiinspektør Elin Drønnen, leder for påtaleenheten i Møre og Romsdal politidistrikt.

PÅTALESJEF: Politiinspektør Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at de fikk melding om et dødsfall der personen likevel ikke var død. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.
PÅTALESJEF: Politiinspektør Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at de fikk melding om et dødsfall der personen likevel ikke var død. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.

Av hensyn til taushetsplikten i helsevesenet, er det ikke kjent for TV 2 hva som i detalj skjedde på Molde sykehus denne dagen.

Kilder TV 2 har vært i kontakt med, beskriver det imidlertid slik:

Politimannen som kom til sykehuset for å dokumentere dødsfallet og starte etterforskning i saken, fikk seg en solid overraskelse. Politimannen reagerte på at pasienten, som han fikk beskjed om at angivelig var død, beveget på seg og
ga fra seg en lyd.

Da politimannen ga beskjed om dette til helsepersonellet, ble det øyeblikkelig startet gjenoppliving.

– Jeg har ikke noen kommentarer til dette, sier politimannen til TV 2.

Han ønsker ikke gi noen opplysninger om hva som skjedde på oppdraget og henviser til ledelsen i politidistriktet.

POLITIHUS: Politiet rykket ut fra Molde politistasjon da meldingen om dødsfallet kom til operasjonssentralen i Ålesund om formiddagen 19. februar. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
POLITIHUS: Politiet rykket ut fra Molde politistasjon da meldingen om dødsfallet kom til operasjonssentralen i Ålesund om formiddagen 19. februar. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Lite informasjon

Pasienten var ikke død. Det er ikke kjent for TV 2 hvor lang tid det tok fra pasienten ble tatt inn på sykehuset og meldt død til gjenoppliving ble startet.

– Det viste seg at personen likevel ikke var død, slik at vi naturlig nok ikke har noen pågående etterforskning av et mistenkelig dødsfall i denne saken. Utover dette kan jeg ikke gi flere opplysninger, opplyser Drønnen til TV 2.

Helse Møre og Romsdal er svært tilbakeholdne med informasjon, men bekrefter at det ble meldt inn et dødsfall fra Molde sykehus 19. februar.

LITE SNAKKESALIG: Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal er svært tilbakeholdende med opplysninger, men bekrefter at det ble meldt et dødsfall. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.
LITE SNAKKESALIG: Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal er svært tilbakeholdende med opplysninger, men bekrefter at det ble meldt et dødsfall. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.

– I denne saken opplevde vi et dødsfall som på grunn av helsetjenestens rutiner ble telefonisk meldt til politiet. For å ivareta pasienten og pårørende på best mulig måte, så kan vi ikke komme med mer informasjon om saken på nåværende
tidspunkt. For å sikre en god oppfølging av hendelen har vi satt i gang en gjennomgang og behandling av saken gjennom vårt interne kvalitetssystem, opplyser fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal.

Del

Saken ble vurdert så alvorlig at ledelsen ved Molde sykehus varslet Statens helsetilsyn direkte.

– Jeg er blitt orientert av Statens helsetilsyn om en slik hendelse du beskriver og er kjent med at den har skjedd. Den type hendelse skal varsles oppover, sier fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikalsen, til TV 2.

Saken avsluttet

Fra Statens helsetilsyn får TV 2 følgende informasjon om hendelsen i Molde.

– Opplysningene i varselet er i utgangspunktet taushetsbelagt, men vi kan bekrefte et varsel som omfatter rutiner ved aksidentell hypotermi, opplyser avdelingsdirektør Brynhild Braut i avdeling for varsler og operativt tilsyn i Statens
helsetilsyn.

Aksidentell hypotermi er fall i kroppstemperaturen som følge av ulykker, skader eller forgiftninger. Den laveste kroppstemperatur som er målt hos et menneske som er blitt frisk igjen er 13,7 grader, et tilfelle som er registrert på
UNN i Tromsø.

Helsetilsynet opplyser i en skriftlig redegjørelse til TV 2 at tilsynet mot Molde sykehus i denne saken er avsluttet med en vurdering at det ikke er nødvendig med videre oppfølging i saken.

– Betyr det at det ikke har skjedd noe klandreverdig når en pasient er erklært død, men likevel ikke er det?

– Nei, det betyr ikke nødvendigvis at det ikke har skjedd noe klanderverdig, svarer avdelingsdirektør Braut.

Foreløpig ingen politisak

Helsetilsynet ønsker ikke svare på flere spørsmål fra TV 2. De ønsker heller ikke å stille til TV-intervju og anser saken som avsluttet. TV 2 har dermed ikke fått muligheten til å stille spørsmål til Helsetilsynet om hvorfor det ikke
får konsekvenser for helsepersonell som feilaktig har erklært en person for død.

Helsetilsynet har sendt brev til kvinnen som ble bekreftet død. Her beskriver de hendelsen som alvorlig.

INGEN KONSEKVENSER: Tre dager etter at kvinnen feilaktig ble erklært død av helsepersonell på Molde sykehus, mottok hun brev om at tilsynssaken er avsluttet uten videre tiltak. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
INGEN KONSEKVENSER: Tre dager etter at kvinnen feilaktig ble erklært død av helsepersonell på Molde sykehus, mottok hun brev om at tilsynssaken er avsluttet uten videre tiltak. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– På bakgrunn av de opplysninger vi har mottatt, vurderer vi at det ikke er nødvendig å utføre stedlig tilsyn for å få saken tilstrekkelig belyst, heter det i brevet til pasienten.

Politiet har foreløpig ikke startet etterforskning.

​– Hvis en person som er bekreftet død likevel ikke er død, er det da aktuelt for politiet å etterforske om det foreligger brudd på bestemmelser i helsepersonelloven?

– Vi har så langt ikke opprettet noen undersøkelsessak angående dette forholdet. Rent generelt kan opprettelse av sak kan komme enten i form av en anmeldelse fra fylkeslegen eller at vi iverksetter etterforskning av eget tiltak, opplyser
politiinspektør Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook