Bompengeprotest til støtte for Wirak i Sandnes lørdag

  • image

150 frammøtte bompengeaksjonister viste sin støtte til sandnesordfører Stanley Wirak lørdag. Aksjonsgruppa tar også æren for at det nå er splid mellom kommunene om rushtidsavgiften og hele Bymiljøpakken.