– Når vi tar jobben fra folk, fortjener de en raus og rettferdig erstatning

Pelsdyrnæringen er i ferd med å bli nedlagt. Dette er politisk bestemt, og nedfelt i regjeringsplattformen. En rekke partier er for nedleggelsen. I tillegg til Venstre, er både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og MDG for nedleggelse. Når politikere bestemmer seg for å legge ned en næring som berører folk som ikke nødvendigvis har noe å gå tilbake til, innebærer det en rekke forpliktelser. Forpliktelser vi må ta på alvor.

Når vi vedtar å ta jobben fra folk, burde vi skjønne såpass at de fortjener og trenger en raus og rettferdig erstatning.

Nedleggelsen berører mange. I mange tilfeller er dette familiedrevne foretak. For Oppdal betyr næringen omlag 50 årsverk. Dette vil ha ringvirkninger i lokalsamfunnet, blant annet for fôrkjøkkenet og transportbransjen. Kommuner med særskilt mange pelsdyroppdrettere – som Oppdal, burde få ytterligere kompensasjon for å skape nye arbeidsplasser. Når den økonomiske erstatningen skal bestemmes, bør hver enkelt oppdretter behandles individuelt.

Dersom staten fordeler en sum jevnt over, blir det neppe korrekt.

Og selvfølgelig – det første vi må gjøre er å forby import av pels fra dyr i bur. Uten importforbud kan vi legge ned så mange bruk vi vil i Norge, pels kan lages i andre land – med helt andre standarder enn vi har.

Dette skal vi jobbe hardt for fremover, og vi vet at Venstre jobber godt med dette, både i fylkestinget og på stortinget.

Styret i Oppdal Venstre