Høyesterett avviste norsk travprofils momssak

Norske travkusker og -trenere må trolig etterbetale millionbeløp i moms etter at Høyesterett har forkastet anken til den profilerte kusken Åsbjørn Tengsareid.

Det Norske Travselskap (DNT) opplyste i en pressemelding tirsdag kveld om Høyesteretts beslutning i saken. Kjennelsen kan få store økonomiske konsekvenser for mange av de ledende aktørene i norsk travsport.

Åsbjørn Tengsareid, en av Norges mest fremtredende kusker gjennom en årrekke, fikk i Sandefjord tingrett medhold i at kusker og trenere ikke er pliktig å betale merverdiavgift av sine premie- og såkalte oppsittpenger (fastsatt pris for hvert kjørte løp).

Agder lagmannsrett kom så til motsatt konklusjon og avsa en kjennelse som tilsa at aktørene i travsporten totalt vil motta et momskrav på flere titalls millioner kroner. Tengsareid og DNT anket saken videre til Høyesterett.

Tilbakevirkende

Det Norske Travlselskap har vært såkalt partshjelper for Tengsareid i rettsstriden mot Skatt Øst. I praksis er det travlselskapet som har drevet saken gjennom rettsapparatet både finansielt og prinsipielt.

Skatteetaten har fremsatt krav om inndragning av moms med tilbakevirkende kraft fra 2014.

Det foreligger ingen mistanker om at travfolket har forsøkt å unndra seg moms. Kravet som foreligger kommer i stedet som et resultat av en nytolkning av det gjeldende regelverket. Premie- og oppsittpenger i hestesporten har aldri tidligere blitt tolket inn under momsordningen.

Stjernekusk Eirik Høitomt har tidligere overfor NTB kalt kjennelsen fra lagmannsretten et «knallhardt slag for sporten».

«Alvorlig anslag»

Det Norske Travselskap omtalte på sin side dommen fra Agder lagmannsrett som «et alvorlig anslag mot hestesportens framtid» hvis den ble stående.

DNT opplyste tirsdag at den skriftlige kjennelsen fra Høyesterett ennå ikke er motatt, og at det derfor ikke er aktuelt å kommentere saken ytterligere før man har gjennomgått denne.

Gjennom sin advokat Rune Eriksen uttrykker imidlertid Åsbjørn Tengsareid overfor trav365.no skuffelse over utfallet av saken.

(©NTB)