Strømprisen faller videre til ny årsbunn

<?xml encoding=”utf-8″????????><?xml encoding=”utf-8″????????>

For bare noen uker siden sendte et kjølig januarvær strømprisen opp i 76 øre kilowattimen i deler av landet, sett bort fra avgifter og nettleie.

Men i takt med et værskifte den siste tiden har prisen krøpet nedover. I helgen bikket den under 47 øre kilowattimen for første gang i år, og denne uken har den fortsatt å falle.

Onsdag har strømprisen i Sør-Norge falt til sitt laveste nivå så langt i år på 45 øre kilowattimen, ifølge kraftbørsen NordPool. Torsdag er prisen ventet å falle til 44 øre i Sør-Norge, mens den lenger nord i landet ramler ned til i underkant av 43 øre.

Les også: (+) Flytter kunder fra landets billigste til tredje dyreste strømavtale

Forsterkes av brenselfall

– Hovedårsaken er at det har vært et værskifte med ekstremt høy temperatur og vått vær sammenlignet med det normale, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

Det relativt varme været trekker etterspørselen etter strøm ned. 

– Da begynner produsentene å få litt panikk for at de ikke får produsert på grunn av lavt forbruk. De får ikke ut det vannet man skal ha og fyller opp magasinene veldig raskt, legger han til. 

Han peker også på at brenselsmarkedet er i en fallende trend, der blant annet kull- og CO₂-prisene i Europa er ned. 

– Det forsterket prisfallet, sier Lilleholt.

«Moderat høyt nivå»

Fortsatt er strømprisen mye høyere enn det som har vært vanlig de siste årene. For ett år siden lå strømprisen på 31 øre kilowattimen, ifølge kraftbørsen NordPool. Lilleholt mener strømprisene vil fortsette å holde seg høye fremover.

– Nå er det etablert seg et lavere prisnivå enn for bare et par uker siden, men jeg tror at det fortsatt er stor snøsikt i fjellheimen, sånn at når den blir materialisert i hydrologiske magasiner så vil det fortsatt være en høy pris utover høsten og inn i vinteren neste år, sier Lilleholt.

Analysesjefen peker på at han da venter strømpriser på mellom 40 og 45 øre kilowattimen. 

– Det er ned fra et ganske høyt nivå til et moderat høyt nivå, påpeker Lilleholt. 

E24 snakket i helgen med partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group som mener forbrukerne må vente høyere priser enn i tidligere år. 

– Det må vi. De nærmeste ukene ligger prisen også og vaker rundt 50 euro per megawattime (49 øre kilowattimen), om vi ser på fremtidskontraktene, uttalte han.

Rammer folks forbruk

DNB Markets påpekte tidligere i år at strømprisene er en viktig bidragsyter til at husholdningenes forbruk har stanset litt opp mot slutten av 2018.

«Oppgangen i husholdningenes utgifter til elektrisitet kan ses på som en inndragning av kjøpekraft. Utslaget på annet forbruk var imidlertid avdempet, noe som bidro til at husholdningenes sparerate falt», skrev DNB Markets i januar.

Meglerhuset venter at det vil ta tid for mange husholdninger å legge vinterens strømsjokk bak seg. Ifølge DNB Markets steg norske husholdningers utgifter til strøm med rundt 11 milliarder kroner i fjor, og dermed la strømprisen beslag på rundt 18 prosent i økningen i folks disponibel inntekt.

«Det ligger an til en viss nedgang i elektrisitetsprisene i år,» skrev DNB.

«Dermed kan veksten i husholdningenes kjøpekraft ta seg opp. Vi venter at det vil bidra til å styrke veksten i privat forbruk utover i 2019», skrev meglerhuset.