Sp hevder regjeringen vil ribbe kommunene for lakseinntekter

I juni i fjor besluttet stortingsflertallet å gå inn for å be regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg til å se på ulike former for beskatning av havbruksnæringen.

Et av alternativene er en produksjonsavgift eller grunnrentebeskatning på bruk av havressurser. Spørsmålet er hvem som skal få inntektene fra en slik avgift eller skatt.

Senterpartiet frykter at regjeringens plan er at inntektene skal gå til statskassen, for å gi rom for generelle skattelettelser.

– Regjeringspartiene har tidligere argumentert i Stortinget med at en slik ekstra statlig skatt kan gi rom for generelle skattelettelser. Oppskriften er gjenkjennelig. Pengene skal hentes fra distriktene – for å finansiere regjeringens skattefest på Aker Brygge, sa Sp-representant Geir Pollestad i Stortingets spørretime onsdag.

Finansminister Siv Jensen ville imidlertid ikke forskuttere utvalgets arbeid.

– Jeg tror vi alle har fått med oss at det går en debatt langs kysten og i resten av landet om mulig skatt på havbruk. Vi ble bedt om å sette ned et utvalg som skal utrede dette grundig. Regjeringen har ikke tatt stilling til dette spørsmålet ennå, sa hun.

I Høyre er det uenighet om hvorvidt en lakseskatt i det hele tatt skal innføres. Enkelte i partiet har tatt til orde for å innføre den og gi størst mulig del av inntektene til vertskommunene, mens andre mener det er galt å øke skattetrykket på en vekstnæring.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Følg oss på Facebook