Senterpartiet: – Oljefondet bør inn i børsen

Det er stor interesse for å kjøpe Oslo Børs VPS. De siste ukene har nederlandske Euronext og amerikanske Nasdaq konkurrert om å tilby høyest mulig pris for børsen.

Euronext sonderte først med styret i Børsen før selskapet gikk rett på aksjonærene og ga bud på 145 kroner per aksje. Så kom den amerikanske børsgiganten Nasdaq på banen og la inn et bud på 152 kroner per aksje. Mandag skrev Dagens Næringsliv at Euronext økte sitt bud til 158 kroner aksjen. Dermed er Oslo Børs VPS nå verdsatt til nær 6,8 milliarder kroner av beilerne.

DN skriver at den europeiske budgiveren har sikret seg forhåndsaksept fra over halvparten av aksjonærene i Børsen. Styret i Oslo Børs VPS på sin side, støtter budet fra amerikanerne. Nasdaq eier blant annet børsen i Stockholm fra før av.

Sp: – Vi er motstandere av et salg

På Stortinget sitter finanspolitisk talsmann Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet og ser med bekymring på at markedsplassen for norske aksjer kan havne under kontrollen til et utenlandsk børskonsern.

Vi er motstandere av et salg. Vi snakker om 200 år med en selvstendig børs som har tjent norsk næringsliv godt, sier Gjelsvik til ABC Nyheter, og viser til at Oslo Børs er størst i verden på sjømat og stor på energi og shipping.

Gjelsvik mener det er paradoksalt at vi på den ene siden har et oljefond som har investert rundt om i verden og som nå må sitte på gjerdet mens Oslo Børs VPS selges ut.

Folketrygdfondet burde sett på mulighetene til å kjøpe seg opp. Dette burde vi se på, for i dag har ikke fondet mulighet til å gjøre dette. De gjør investeringer på vegne av deg og meg i aksjer som selges på Oslo Børs, og skulle et nytt eierskap føre til at det går dårlig på børsen, blir vi skadelidende. Vi mener det er naturlig å åpne for at Folketrygdfondet skal få kjøpe seg inn i Oslo Børs, selv om Børsen ikke er et børsnotert selskap.

Aktuelt: Euronext vurderer å øke bud på Oslo Børs

Vil sikre verdier

Folketrygdfondet får ikke handle i noterte aksjer, selv om det finnes åpninger for det.

Det handler om å sikre verdier.

Gjelsvik stiller seg kritisk til om de to budgiverne er egnet. Han viser til at Euronext bak styrets rygg ga bud direkte til aksjonærene. I tillegg opplever han at ingen av de to budgiverne har en god strategi knyttet til et eierskap av Oslo Børs VPS. Derfor mener han at Finansdepartementet må gjøre en grundig vurdering av egnetheten til budgiverne.

Senterpartiets finanspolitiske talsmann mener det også er betydelig frykt for at Oslo Børs blir et underbruk av Stockholmsbørsen. Nasdaq, sier han, har uttrykt ambisjoner om å få flere selskap inn på børsen i Sverige.

– Hva da om Oslo blir et underbruk av Stockholm på bekostning av disse vekstambisjonene.

– Dette høres ut som proteksjonisme, Gjelsvik?

– Nei, det er ikke det. Vi sier ikke nei til utenlandske investorer i Norge. Men det er noe helt annet å selge Oslo Børs ut av landet.

Blant de 20 største aksjonærene på Oslo Børs VPS er 12 utenlandske. Fire fra USA.

Folketrygdfondet sier til ABC Nyheter at de ikke ønsker å kommentere saken, og henviser til politiske myndigheter.

De 10 største eierne på Oslo Børs VPS

DNB Livsforsikring 19,82 prosent

KLP 10 prosent

Pareto Invest 8,52 prosent

Euronext 5,23 prosent

Arendals Fossekompani 4,64 prosent

UBS AG 4,2 prosent

Morgan Stanley & Co 3,97 prosent

State Street Bank and Trust comp 3,49 prosent

RBC Investor Services Trust 2,44 prosent

Ennismore Smaller Com 2,31 prosent

Ikke politisk oppgave

Gjelsvik har stilt finansminister Siv Jensen spørsmål om nettopp dette i Stortinget. Der fikk han til svar at: «Folketrygdfondet bør imidlertid ikke pålegges føringer om investeringer i markedsplasser for å nå andre politiske målsettinger.»

Her kan du lese hele svaret fra finansministeren

E24 omtalte dette først.

Blant kollegene på Stortinget er det ikke stor begeistring å spore. Kårstein Eidem Løvaas (H) i næringskomiteen på Stortinget mener fondet ikke bør benyttes i så øyemed.

– Jeg ser at styret enstemmig anbefaler Nasdaqs bud. Jeg har selvfølgelig tillit til Oslo Børs’ styre sine vurderinger. Forøvrig er det min mening at vi ikke skal bruke Folketrygdfondet for å drive prisen ytterligere opp, skriver han i en SMS.

Næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen i Fremskrittspartiet er enig med Løvaas i at politikerne ikke bør detaljstyre

– Jeg er helt sikker på at Folketrygdfondet er fullt ut kapable til selv å vurdere hvordan og hvor de vil investere sin portefølje. Så lenge de følger det rammeverket de har å forholde seg til har jeg ikke tenkt å legge meg opp i det, og det behøver heller ikke andre forståsegpåere på stortinget å gjøre heller.

Les også: – Vi er nesten så rike at vi må skamme oss

Mener dagens lovverk bør gjelde

Hos opposisjonspartiet Arbeiderpartiet mener finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud at eierskapsbegrensningene bør gjelde. I dag er lovverket klart i at ingen får eie mer enn 10 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS. At DNBs post er større stammer fra fusjonen mellom DNB og Sparebanken NOR.

– Det er en god modell å begrense. Det ville vært aller beste for børsen, men i situasjonen nå er vanskelig å se det blir realitet. Vi regner uansett med at departementet vurderer dette når de skal vurdere konsesjon. De må se på om det som skjer er hensiktsmessig eller om eierskapsbegrensningen i lovverket har noe å si.

Hva angår folketrygdfondet mener Aasrud er et lenger lerret å bleke. For om fondet får kjøpe unoterte aksjer oppstår diskusjonen om det er snakk om Oslo Børs isolert, eller om det også gjelder andre aksjer i gråmarkedet.

Aktuelt: Oljefondet kjøper eiendom på Champs-Élysées i Paris

De to største går for amerikanerne

KLP er landets største pensjonsselskap. De er også den nest største eieren i Oslo Børs VPS med ti prosent av aksjene. KLP-sjef Sverre Thornes sier til DN at de stiller seg bak budet fra Nasdaq. ABC Nyheter har sendt flere spørsmål til Thornes knyttet til Gjelsviks forslag.

– Vi velger å følge anbefalingen til styret i Oslo Børs. Det som har vært viktig for oss er at en eventuell ny eier vil bidra til å utvikle Oslo Børs som en velegnet markedsplass for alle norske selskaper, både de store, mellomstore og små. Styret i Oslo Børs mener at Nasdaqs bud er godt, både industrielt og finansielt. Den vurderingen deler vi, og ønsker ikke å gå ytterligere inn i denne diskusjonen, skriver Thornes i en epost til ABC Nyheter.

Thornes styrer 10 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS. KLP har bundet seg til budet fra Nasdaq ut året. Går handelen gjennom innebærer det at pensjonsselskapet får 653 millioner kroner.

Også største eier DNB har bundet seg til budet. For banken innebærer det nesten 1,3 milliarder kroner. Budgiver Euronext har også en aksjepost og er i skrivende stund fjerde største eier.

Konserndirektør Thomas Midteide skriver i en SMS til ABC Nyheter at de har ingen synspunkter knyttet til forlaget fra Senterpartiet.

Dermed ser Gjelsviks ønske om å beholde Børsen på norske hender ut til å være i det blå. For nederlandske Euronext har inngått avtale med aksjonærer som representerer 45,5 prosent av aksjene – skriver E24.