Sandnesgauk utfordrer Erna og regjeringen

Betingelser

Vilkår for avisabonnement knyttet til Nordsjø Media´s aviser

Oppdatert: desember 2018.


1. Innleiing
Felles vilkår for avisene i Nordsjø Media.
Avisen Agder, Bygdebladet, Dalane Tidende, Gjesdalbuen, Jærbladet, Lyngdals Avis, Sandnesposten, Solabladet og Strandbuen.
Desse vilkåra gjeld for bestilling, kjøp og fornying av abonnement på våre aviser.


Avtalen er bindande for begge partar når me har registrert bestillinga di.2. Abonnementet omfattar

Abonnementet gjev tilgang til alt innhald i avisen og det tilhørende digitale innhold som følger produktet du har valgt. Gjennom komplett abonnement får du tilgang til papiravisa, alle artiklar på nettsiden, eAvis via datamaskin/Mac, mobiltelefon og nettbrett.

Digitalt abonnement innheld det sama som komplett, men ikkje papiravis.3. Levering og tilgang for brukaren

Me leverer papiravisa til den adressa du har oppgitt. Du pliktar å sørgja for tydeleg merking med namn og adresse av postkassen på leveringsstaden. Postkassen eller leveringspunktet må være tilgjengeleg for avisbudet. Eventuelle endringar i leveringsstad må skje innan kl. 1300 ein virkedag i forkant av ein papirutgivelse.

Papiravisa følger Schibsted Distribusjons leveringsfrister, disse kan variere litt ut i fra området til området.

Regional og riks følgjer Posten sine leverings moglegheiter.
Våre aviser har fra 1 til 3 papirutgåver ila. uken. På avisens egen nettside under ”Meny” og ”Abonnement” viser avisen ordinære utgivelsesdager. Ved hellegdager og røde kalenderdagar vil utgivelsar bli flytta eller utgå. Om sommaren reduseres antall papirutgåvar. Dette publiseres i forkant.

Reduksjon i utgivelser godskrives ikkje.

4. For seint levert avis og ikkje-levert avis

Ved forseinking eller at papiravisa ikkje blir levert har vi rett til å etterlevera avisa ved neste utsending.
Forseinking eller ikkje-levert papiravis gjev ikkje krav på forlenging av abonnementsperioden eller anna form for godtgjering så lenge avisa blir levert i etterkant.


Det er berre papiravisa som kan stoppast inntil vidare, abonnementet løper i den perioden det er bestilt og digital tilgang opprettholdes gjennom hele perioden. Dersom total systemsvikt hos avisen medfører at avisa verken kan leverast som papiravis eller i digitalt format, har du krav på at abonnementsperioden blir forlenga med tilsvarande tal på dagar som me ikkje klarer å levera avisa.


Dersom papiravisa ikkje blir levert, kontakt vårt kundesenter for hjelp.

Våre opningstider er kl. 07:00 til 15:30 på kvardagar. Laurdag og sundag har me stengt.


5. Rettar


Brukarnamn og passord er personlege og skal ikkje delast med andre.
Dersom du deler ditt brukarnamn og passord i strid med dette, vi straks stenga tilgangen din utan at du har krav på økonomisk refusjon.6. Angrerett

Ved kjøp på nettet har du angrerett i samsvar med lov om opplysningsplikt og angrerett mv ved fjernsal og sal utanfor fast utsalsstad.
Skjema for angrerett følgjer med stadfestinga av ordren som du får ved bestillinga av abonnementet. Du har då rett til å gå i frå avtalen ved å gje melding til oss innan 14 dagar etter at du har motteke skjemaet for angreretten. Melding bør du gje skriftleg.


Dersom abonnementet startar og er tilgjengelig for deg i perioden kor angrerett kan gjerast gjeldande, skal du betala for den perioden du har motteke eller har hatt tilgang til avis/digitalt.


7. Prisar

Alle oppgitte prisar inkluderer levering lokalt og regionalt. Ved rikslevering gjeld eigne prisar.


Når me sender utanfor Noreg gjeld særlige vilkår. Frakt på midl. omadressering vil bli etterfakturert.
Me har rett til å endra prisen på ditt abonnement. Delar av abonnementet kan være mva pliktig.


For bedrifter og bedriftsabonnement gjeld eigne prisar.

8. Kampanjar
Me kan i kampanjar tilby andre periodar og prisar for abonnement. Kampanjar er kun til nye abonnement. Du kan ikkje seia opp eksisterande abonnement for å teikna eit nytt igjen med kampanjepris.


Me har rett til å kansellere ein bestilling om me mistenkar at personar i samme husstand utnyttar dette.


Det refunderes i så tilfelle gjenstående tilgodebeløpe i kampanjeperioden.9. Betaling

Abonnementet skal betalast på forskot i samsvar med faktura avhengig av den abonnementsperioden du har valt. Abonnementet kan eventuelt trekkjast frå din konto/kredittkort dersom du har valt slik betalingsmåte.


Ønskjer du å inngå avtale om e-faktura eller avtalegiro, ta kontakt med din bank eller gjennom våre nettsidar. Ved ein slik avtale treng du ikkje betala gebyr for papirfaktura.
10. Periode for abonnement og oppseiing

Me tilbyr abonnement med ulike periodar. Alle våre abonnementypar fornyes automatisk og held fram til det blir sagt opp. Du kan når som helst seia opp ditt abonnement. Oppseiing kan du levera skriftleg til abonnement@nordsjomedia.no eller via telefon 51779900.

Manglande betaling tel ikkje som ei oppseiing av abonnementet ditt.


Levert periode som ikkje er betalt grunnet forsinka oppseiing vil bli etterfakturert.11. Personopplysningar

Me lagrar og brukar opplysningar om namn, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysningar om eventuell annan rekningsbetalar.
Ved å akseptera desse brukarvilkåra samtykkjer du til vår handsaming av dine personopplysningar.


Me brukar opplysningane dine for å gjennomføra og administrera avtaleforholdet. Informasjonen blir også brukt for at vi skal oppnå større kunnskap om brukarane slik at avisa kan utvikla og forbetra produkta og abonnementsfordelane.


Opplysningane vil også bli brukt til å senda deg SMS og e-post med servicemeldingar eller for å marknadsføra oss.


Me er ein del av Nordsjø Media konsernet. Me kan utlevera opplysningane til Nordsjø Media AS og andre selskap innan Nordsjø Media konsernet. Me gjer dette for å sikra at me følgjer opp våre plikter i samsvar med avtalen og for å auka kunnskapen om brukarane slik at Nordsjø Media kan utvikla og forbetra alle produkta i konsernet.

Opplysningane blir lagra i et felles abonnementssystem for heile Nordsjø Media.


Du har rett til innsyn i dei opplysningane som me har registrert om deg. Me ber deg ta kontakt med oss for å retta opplysningar som skulle visa seg å ikkje vera korrekte. Du kan når som helst krevja at me slettar opplysningane, dersom desse ikkje lenger er nødvendige for å gjennomføra avtaleforholdet mellom deg og oss. Her må vi skrive mer, og kanskje dele dette i to punkter?


Du pliktar å halda oss oppdatert om endringar av adresse eller liknande relevant for abonnementsforholdet. Slike endringar kan leggjast inn på brukarprofilen din på abonnement@nordsjomedia.no eller ved å kontakta vårt kundesenter på tlf. 51 77 99 00 eller abonnement@nordsjomedia.no.

Me er ansvarleg for handsaminga av opplysningane om deg, og ved spørsmål om bruken av personopplysningane kan du kontakta oss på abonnement@nordsjomedia.no.


12. Endringar i avtalen

Desse vilkåra gjeld frå avtalen mellom deg og oss blir inngått og fram til nye vilkår blir publisert på nettsida.