Postkom + Fagforbundet = SANT?

image

Fagforbundet kan få 17500 nye medlemmer fra Postkom hvis forbundsstyret i Postkom får det som de vil.
(Foto: Fagforbundet)

Forbundsstyret i Postkom sa ja til fusjon med Fagforbundet. De to forbundene har dermed tatt et langt skritt på veien mot å bli ett forbund. – Vi er veldige glade for at det ble et enstemmig vedtak fra forbundsstyret i Postkom, sier fagforbundsleder Mette Nord.

13.02.2019 av Informasjonsavdelinga

Spørsmålet om sammenslåing med et annet
forbund ble reist allerede i 2016. i sluttfasen sto de igjen med to
mulige kandidater: Fagforbundet og Handel og Kontor. Nå har
altså forbundsstyret i Postkom gitt sitt råd til
landsstyret – de går for Fagforbundet. I neste runde er
det landsstyret som skal komme med sin anbefaling, den 27.
februar.

Velkommen!

– Vi venter spent på den videre prosessen og vil
gjøre det vi kan for at medlemmene i Postkom skal
føle seg ivaretatt og vel til rette i Fagforbundet. Vi ser
at Postkom har tatt et langt skritt i Fagforbundets retning og
håper en fusjon mellom de to forbundene blir det endelige
vedtaket. Det gleder vi oss virkelig til, sier Fagforbundets leder
Mette Nord.

– Vi er veldige glade for at det ble et enstemmig vedtak
fra forbundsstyret i Postkom. Det er et sterkt signal, sier
Nord.

Han legger til at Postkoms medlemmer vil kjenne igjen forbundet
sitt, også etter en sammenslåing. Posthornet vil
fortsette å komme i postkassa, og medarbeidere og
tillitsvalgte vil fortsette den gode jobben de gjør i dag.
Selv om det er stor forskjell på størrelsen mellom oss
i Fagforbundet og Postkom, er det to likeverdige parter som skal
fortsette videre. Vi venter spent på den videre prosessen,
avslutter Nord.

Kan bli uravstemning i Postkom

– Forbundsstyret har gjort en
helhetsvurdering og mener at Fagforbundet totalt sett vil
være det beste valget for Postkom, sier forbundsleder

Odd Christian Øverland til frifagbevegelse.

Veien videre går via Postkoms landsstyre,
som beslutter om forhandlingsresultatet skal sendes ut på
uravstemning.

– Fagforbundet har også det
mangslungne ved seg, lik Posten, ved å være til stede i
hver en liten kommune og bygd, og selvsagt på de
større stedene, utdyper han.

I tillegg har kompetanse og tilstedeværelse
i Spekter-området, og organisering innen offentlig sektor og
i bedrifter med statlig og offentlig eierskap, vært viktig
for Postkom.

  • Fagforbundet er Norges største fagforbund med rundt
    367.000 medlemmer. Postkom (Norsk post- og kommunikasjonsforbund)
    har 17.500 medlemmer.