Hva visste Hauglie?

Derfor ble regimet for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) endret fra 1. januar 2018. Da gikk makstida for perioden man kunne motta denne ytelsen ned fra fire til tre år. Vilkårene for forlengelse ble kraftig skjerpet. Regjeringen er blitt hardere i klypa.

Mye tyder på at da lovendringen ble innført 1. januar 2018, hadde Nav operert med en strammere praksis allerede siden 2016, selv om 1. januar 2018 var datoen som Stortinget hadde gitt sitt samtykke til. Det ser ut til at Nav har vært for ivrig i tjenesten, og ansatte der har reagert kraftig på at Navs nye innskjerpende praksis ser ut til å ha begynt lenge før lovendringen trådte i kraft.

Dagsavisen har i en serie artikler belyst endringen av AAP, og har opplysninger om at innstrammingen begynte halvannet år tidligere gjennom et rundskriv som åpnet for en strengere fortolkning. Men Nav har ikke anledning til å stramme inn egen praksis uten hjemmel i lov eller forskrift, etter pålegg fra politisk myndighet. Dette er et brudd på legalitetsprinsippet, og det er åpenbare grunner til at Navs initiativ er under streng politisk kontroll.

Allerede i januar 2017 ble Nav-ansvarlig statsråd, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (Høyre), konfrontert i Stortinget med påstander om en snikinnføring av regelskjerpingen. Hauglie har avvist spørsmålet med at hun har fått forsikringer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om at slike endringer ikke var gjort. Til Dagsavisen sier statsråden nå at hun har hatt kjennskap til presiseringer i rundskrivet, men ikke til reelle endringer. Her er balansen hårfin. Men det er helt vesentlig hvordan fortolkerne hos Nav har opplevd Hauglies presisering.

Sentralt plasserte Nav-ansatte og jurister hevder hardnakket det motsatte av statsråden, at det er blitt sendt ut instrukser om innskjerping, altså en endring, før 1. januar 2018. Det gir Hauglie et forklaringsproblem. Enten har hun sett mellom fingrene med den skjerpede praksisen fordi det uansett var i den retning hun ønsket Nav, og derfor ikke snakket sant for Stortinget, eller så har hun fått gale opplysninger av sin underliggende etat. Det er uansett Hauglies ansvar.

nyemeninger
meninger