SVs valgkomité delt om ny nestledersmp-stories-top-widget

De to kandidatene, Torgeir Knag Fylkesnes fra Tromsø og Kari Elisabeth Kaski fra Oslo, har hver fått tre stemmer i SVs forberedende valgkomité, som dermed ender på en delt innstilling.

Komitéleder Sunniva Holmås Eidsvoll ønsker Kaski som ny nestleder.– For meg, og de andre som ønsker Kari Elisabeth som nestleder, er likestilling avgjørende. Vi må ha dyktige kvinner i toppledelsen. SV er et feministisk parti, og da kan ikke et flertall i ledelsen være menn. Når både partileder og partisekretær er menn, trengs Kari Elisabeth Kaski som nestleder, sier Eidsvoll.

image

Siv Furunes, leder i Trøndelag SV, støtter Fylkesnes’ kandidatur.

– Det er fordi vi tror han appellerer til nye grupper også i distriktene. I den nye rødgrønne fremtiden er det avgjørende å skape arbeidsplasser over hele landet. Fylkesnes har vist evne og vilje til å begeistre gjennom Ja til Nord-Norge- kampanjen, sier Furunes.

Hun understreker at valgkomiteen har hatt et luksusproblem, og at både innspillene fra partiorganisasjonen og medieoppslag viser at begge kandidatene har stor støtte.

– Det er derfor naturlig i et demokratisk parti at valgkomiteen deler seg, og lar landsmøtet avgjøre, sier Furunes.