Aleris-saken startet med bredside mot arbeidsgiver

smp-stories-top-widget

– Aleris har opptrådt grovt uaktsomt, sa prosessfullmektig Kjetil Edvardsen på vegne av de 24 omsorgsarbeiderne som har saksøkt selskapet.

De har vært ansatt som selvstendig næringsdrivende, og ikke ordinære arbeidstagere. Dermed har de ikke hatt rett til pensjon, ferie, overtidsbetaling og helge- og helligdagstillegg. De krever i snitt 1,3 millioner kroner tilbakebetalt i tapte tillegg og ytelser.I sitt innledningsforedrag karakteriserte Edvardsen det som grov arbeidslivskriminalitet og mente at selskapet med sin form for virksomhet har rykket 100 år tilbake til en tid der arbeiderne sto med lua i hånden.

Aleris Ungplan & Boi, som er et selskap i Aleris Omsorg Norge, avviser kravene og hevder de 24 selv har ønsket å jobbe som selvstendige næringsdrivende. Ifølge selskapet har lønnen de har fått som selvstendige, for de fleste overgått det de ville ha fått som arbeidstagere.

Tingrettsdommer Katinka Mahieu betegnet saken som svært omfattende. Sluttinnleggene er på 100 sider, og 7.000 sider med dokumenter danner saksgrunnlaget mellom partene.

Rettssaken skal pågå i Oslo tingrett frem til 5. april.