Statens julegave til Equinor: Godkjente milliardprosjekt på Troll

<?xml encoding=”utf-8″????????><?xml encoding=”utf-8″????????>

– Jeg har fått en stor julegave i dag, sier prosjektdirektør Torger Rød i Equinor til E24.

– Den består av godkjenningsbrevet for Troll fase tre. Så det er en kjempestor gave til hele Equinor og partnerne og leverandørene som skal være med og gjøre denne jobben.

– Det skal investeres 7,6 milliarder kroner, og du får 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter tilbake. Det er vel ingen andre felt som kommer opp mot det?

– Per investert krone må dette være det mest lønnsomme prosjektet vi har gjort i Equinor. Det er et fantastisk prosjekt, sier Rød.

Troll-feltet er det desidert største feltet på norsk sokkel, og har alene skapt brutto salgsinntekter på rundt 1.400 milliarder kroner siden det startet opp i 1995. Det tilsvarer 175 millioner kroner hver eneste dag, ifølge Equinor.

Troll leverer også mellom syv og åtte prosent av Europas totale gassforbruk, med en årsproduksjon på rundt 36 milliarder kubikkmeter. Totalt eksporterte Norge i fjor 117 milliarder kubikkmeter gass.

Det er ikke minst staten som vinner på at operatøren Equinor nå starter opp den svært lønnsomme tredje fasen på Troll-feltet, som majoritetseier i feltet med en andel på 56 prosent.

– Dette er sannsynligvis en av de fineste julegavene jeg får lov å overrekke i mitt liv, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til E24.

– Dette gjør at vi befester vår posisjon som stabil, sikker og langsiktig leverandør av gass til Europa, som er viktig for Norge som nasjon, men også viktig for den klimadiskusjonen som pågår, sier han.

Store gassmengder

Gassmengdene som skal utvinnes fra fase tre alene av gigantfeltet Troll tilsvarer bortimot alt det som skal utvinnes fra kjempeutbyggingen Johan Sverdrup.

Mens Johan Sverdrup inneholder på mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter, hovedsakelig i form av olje olje, så skal tredje fase av Troll-prosjektet hente ut 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter – i form av gass.

Kostnaden for tredje fase av Troll er bare 7,6 milliarder kroner, siden det skal knyttes til den eksisterende infrastrukturen. Til sammenligning skal det investeres 86 milliarder i første fase og 41 milliarder i andre fase av Johan Sverdrup.

Ifølge Equinor er produksjonskostnaden for tredje fase av Troll-prosjektet på under 10 dollar per fat oljeekvivalenter.

– Under 10 dollar i break even er veldig, veldig bra, sier Rød.

Har gitt milliardkontrakter

Equinor har tildelt en rekke kontrakter til prosjektet, blant annet 950 millioner kroner i marine installasjoner og undervannsutstyr fra Nexans, Deep Ocean, Marubeni, Allseas og IKM, og kontrakter på to milliarder for undervannsutstyr og ny prosessmodul på Troll A-plattformen til Aker Solutions.

– Det vi skal gjøre nå er å drenere gassen på den vestlige delen av Troll-feltet. For å gjøre det skal vi bruke to bunnrammer som vi setter på bunnen og bore fire produksjonsbrønner i hver av dem. Så sender vi gassen tilbake til den store Troll A-plattformen, sier Rød.

– Vi har økt den totale produksjonen fra Troll til 36 milliarder kubikkmeter i året. Det er klart, dette vil bidra til å holde høy platåproduksjon og lang produksjon på Troll-feltet, sier Rød.

Equinor eier 30,58 prosent av Troll. Medeierne er statlige Petoro med 56 prosent, Shell med 8,1 prosent, Total med 3,69 prosent og ConocoPhillips med 1,62 prosent.

Krevende vurderinger

– Dette er en fantastisk julegave å få, sier Gunnar Nakken, områdedirektør Drift Vest i Equinor, til E24.

Han forteller at det har vært krevende å finne det riktige tidspunktet for å ta ut gassen som nå skal dreneres fra den vestlige delen av feltet.

– Det kanskje mest kompliserte med dette prosjektet er å ivareta balansen mellom olje- og gassutvinning, i og med at du har gassen over og oljen under, og du kan ikke tappe av gassen før du har tatt mesteparten av oljen ut, sier han.

Rent teknisk er prosjektet nokså kurant, og det er snakk om store ressurser, og ifølge Nakken er dette faktorer som bidrar til at Troll fase tre vil gå i pluss selv med svært lave energipriser.

Mangler nye, store prosjekter

Flere aktører i oljebransjen har etterlyst nye prosjekter i tiden etter at store prosjekter som Johan Castberg og Johan Sverdrup avsluttes tidlig neste tiår.

Olje- og energiministeren sier at regjeringen jobber med å sikre tilgjengelig areal slik at aktiviteten på sokkelen kan opprettholdes utpå 2020-tallet.

– Det jobber vi med hver dag, og vi kommer tilbake på nyåret nettopp med den rammebetingelsen som er avgjørende for at det skal være aktivitet på norsk sokkel, sier Freiberg.