Regjeringen verner 22 nye skogområder

Vernet omfatter et skogareal på rundt 113 kvadratkilometer, og om lag 47 kvadratkilometer produktiv skog.

De 22 skogområdene som vernes ligger i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold og Hedmark.

Områdene er utelukkende privateid. Eierne har tilbudt vern mot erstatning fra staten.

– Det er veldig flott at mange private skogeiere tilbyr frivillige vern av skog med viktige verneverdier. Uten deres innsats hadde ikke det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Ifølge regjeringen har om lag 470 skogområder blitt vernet som følge av samarbeidet mellom miljømyndigheter og skogeier-organisasjonene om frivillig vern.

Regjeringen har et langsiktig mål om vern av 10 prosent av Norges skogareal.

Det er så langt vernet om lag 3,4 prosent av den produktive skogen, og rundt 4,7 prosent av det samlede skogarealet.