Justisministeren kommenterte trusler og hærverk på eget hjem: – Et angrep påsmp-stories-top-widget

Torsdag ble det rettet trusler mot justisminister Tor Mikkel Wara, da både huset og bilens hans ble tagget ned. «Rasist» hadde blitt skrevet både på husveggen og panseret til bilen som står registrert på Wara.

Huset og bilen er griset til med både maling og tusj. Fredag ettermiddag var et industrirengjøringsfirma på plass ved boligen for å fjerne hærverket. Samtidig kommenterte justisministeren truslene han og hans familie er blitt utsatt for.– Jeg er satt til å gjøre en jobb i regjeringen på vegne av det norske folk, så dette er en trussel og et angrep på det demokratiske folkestyret, sier Wara til Aftenposten.

PST overtok etterforskningen fra Oslo politidistrikt torsdag ettermiddag, og seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, forklarer at de ser svært alvorlig på saken.

Det skal også ha vært lagt ned en luntelignende gjenstand i drivstofftanken på bilen. Denne ser det ut som har vært forsøkt påtent.

image

Wara: Et tøffere klima

– Har du som justisminister vært utsatt for trusler over lengre tid?

– Jeg konstaterer at det har kommet til et punkt der det er veldig ubehagelig.

Justisministeren håper at andre ikke vil vegre seg for å gå inn i lignende roller.

– Det er viktig for demokratiet at mennesker tar på seg disse vervene, selv om de er eksponert, så jeg håper virkelig ikke at det får slike konsekvenser, fortsetter han.

image

Wara er tydelig på at denne hendelsen ikke vil få noen konsekvenser for hvordan han ytrer seg.

– Jeg synes det er synd hvis det er sånn at man skal bli utsatt for hets hvis man tar på seg politiske verv, sier justisministeren.

Samtidig erkjenner han at klimaet er blitt tøffere.

– Kommer du til å endre hvordan du uttaler deg som politiker som følge av dette?

– Nei.

Skal ikke tvinges frem i offentlighetens søkelys

Justisministeren ønsker ikke å spekulere på årsakene til handlingene.

– Det er opp til politiet å etterforske og eventuelt pågripe de som er gjerningsmennene her, fortsetter han.

Waras samboer har skrevet en kronikk om hendelsen. Der skriver hun at dette er en grov invasjon av privatlivet, det er ikke kunst.

– Saken etterforskes nå av politiet, så skal vi tenke oss om og se hva vi gjør videre, om det er aktuelt å anmelde. Hennes poeng var at familien til politikere som ikke ønsker å stå frem i offentlighetens søkelys, må få slippe det, sier han.

Wara påpeker at saken har mange aspekter ved seg, både juridiske og moralske, og det gjelder å respektere de som ikke vil trå frem i offentligheten. Ved spørsmål om Frps innvandringspolitikk sier justisministeren at han overhodet ikke vil spekulere i om det kan ha noe med saken å gjøre, og at han kun gjør den jobben han er satt til å gjøre på vegne av demokratiet.

– Vanskelig å se på det som en trigger

I slutten av november ble det satt opp en forestilling på Black Box Teater i Oslo. «Ways of seeing» het stykket som blant annet viste filmklipp av boligene til Wara og andre kjente personer rundt nettstedet Resett og med tilknytning til Høyre, Frp og NATO.

Skuespillerne i det radikale stykket, Sara Baban og Hanan Benammar, viser hvordan de har observert de som bor i husene over flere måneder.

Teatersjef Anna-Cécile Sibué-Birkeland håper ikke stykket og eksponeringen av boligene har inspirert til handlingene mot Wara.

– Vi kan ikke spekulere på motivene og aldri gjort noe for å fremprovosere vold. Det er ingenting som tyder på at det er en direkte sammenheng mellom forestillingen og det som skjedde, sier Sibué-Birkeland.

Hun forklarer at regissørene Pia Maria Roll og Marius von der Fehr står for metodene og innholdet i stykket. Men siden Black Box Teater viser forestillingen, deler de det juridiske ansvaret om eventuelle konsekvenser.