I eitt år har mannen vore etterlyst. Så opna UP eit bagasjerom i ein

(BA) UP hadde ein kontroll ved Hylkje i Åsane natt til torsdag. Føraren av ein bil blei stoppa.

Politibetjentane bestemte seg for å sjekka bilen nærmare og då dei opna bagasjerommet, viste det seg at bilen hadde ein ekstra passasjer.

Skulle sone dom

Det var ein polsk statsborgar i midten av 30-åra.

– Vi antar at han låg i bagasjerommet fordi han ikkje ønskte kontakt med politiet, seier politiadvokat Ingrid Postvoll i Vest politidistrikt til BA.

På slutten av fjoråret sende polske myndigheiter ein utleveringsoppmoding til norsk politi. Bakgrunnen er at han ikkje hadde dukka opp i heimlandet for å sona ein dom for narkotikaforbrytelse.

Vil fengsle mannen

Sidan 2017 har utleveringssaka gått føre seg på departementsnivå og i domstolsapparatet. Og for nokre veker sidan blei det ferda ut pågripelsesordre på polakken, men då fekk ikkje politiet tak i ham.

– Vi vil be om varetektsfengsling av sikta i Bergen tingrett fredag ettermiddag i påvente av at prosessen rundt utleveringen er gjennomført, seier Postvoll.