Sjøforsvaret har ikke oversikt over skadene

Forsvarets fregatt KNM «Helge Ingstad» har ligget havarert i fjæra i Hjeltefjorden i Øygarden siden den kolliderte med tankbåten Sola TS i Øygarden i Hordaland natt til torsdag.

Arbeidet med å sikre fregatten har pågått kontinuerlig siden da.

Kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret sier til TV 2 lørdag formiddag at de har svært liten oversikt over fregattens skader.

– Da KNM «Helge Ingstad» ennå ikke er stabil nok til å sende folk om bord og dykkere i vannet for i inspisere skadeomfanget på nært hold, har vi veldig liten oversikt over skadene, sier Herland.

Usikkert hva som møter dem

Sjøforsvaret har nå overtatt sikringen av skadestedet fra politiet. Nå er det fartøyet Olav Tryggvasson som koordinerer operasjonen.

Herland sier at skadeomfanget har mye å si for hvordan fregatten kan berges.

– Per nå vet vi ikke helt hva som møter oss når vi kommer under dekk, sier Herland.

Sjøforsvaret håper at arbeidet med å stabilisere fregatten vil bli ferdig i løpet av helgen. De har mye personell i aksjon ved skadestedet, og Herand oppfordrer folk til å ikke nærme seg fregatten.

– Vi har satt inn vakt og adgangskontroll, men området er ikke sikret. Derfor oppfordrer vi folk om å ikke gå nær, sier Herland.

Etter ulykken er det tre ting som har stått øverst på Sjøforsvarets prioriteringsliste: Å ta vare på personell, sikre skipet og hindre videre vanninntrengning slik at fregatten blir stabil nok til å kunne berges.

På spørsmål hvor store konsekvenser fregattulykken får for Sjøforsvaret sier Herland at de er nødt til å få fullstendig oversikt over skadeomfanget før de kan svare på det.

Begrense forurensningen

Det jobbes også med å å begrense omfanget av oljeforurensningen.

Kystverket leder aksjonen, som har til hensikt å begrense omfanget av oljeforurensningen, mens Sjøforsvaret leder arbeidet med bergingsoperasjonen for havaristen. Kystverket fører tilsyn med dette arbeidet.

Fokus for Kystverket er nå oppsamling av eventuell frittflytende olje, samt begrense spredning av utslippet fra havaristen. Utslippet som til nå har nådd sjø, er fortsatt stort sett helikopterdrivstoff – som fordamper.

– Ikke bra for forsvarets omdømme

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at ulykken får konsekvenser for landets forsvarskapasitet.

– Dette er forferdelig vanskelig og en vond sak for Forsvaret og marinen framover. Det er klart at det er utrolig uheldig at det skjer med en så stor fregatt og for en sjøforsvarsnasjon som Norge. En slik stor ulykke har betydning
for vår kapasitet framover, sier Solberg.