Fortsatt uklart når DPS Valdres legges ned

Det blir færre DPS-ansatte i Valdres, men ingen dato for nedlegging av DPS i Aurdal. En del av dette tilbudet blir sentralisert. Øyeblikkelig hjelp skal til Reinsvoll. Det skriver Avisa Valdres.

Fredag kom ledelsen ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) med divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke, avdelingssjef for DPS Gjøvik (og Valdres) Liv Hammerstad og prosjektsjef Ingerlise Ski for å møte de ansatte i Aurdal.

Gotland Bakke fortalte at de kommer tilbake til Aurdal 21. november med HR-sjefen, for å se nærmere på omstillingsprosessen for de ansatte. Hun la ikkje skjul på at en del av dem ikke er glade for budskapet fra sentralt hold, og som vil føre til færre ansatte i Valdres.

Hun kunne heller ikke si noe om hvor mange ansatte det blir behov for i framtida.

Det var i oktober at nyheten om at DPS Valdres skulle legges ned, kom. Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke i psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet avviste imidlertid at førti personer vil miste jobben, men bekreftet at aktiviteten ved Aurdal distriktspsykiatriske senter foreslås flyttet.

Sykehuset Innlandet ønsker å samlokalisere distriktspsykiatrisk senter i Aurdal med det lokalmedisinske senteret på Fagernes. Samtidig ønsker helseforetaket å redusere antall døgnplasser og bygge opp mer poliklinisk aktivitet.