Venter mye nedbør

Meteorologisk institutt melder, fredag morgen, at det vil komme en god del nedbør i løpet av helgen.

– Det er ventet mye regn, opptil 110 mm på 48 timer i løpet av lørdag og søndag. Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting opptil 1200-1600 meters høyde. Mye regn vil gi økende vannføring spesielt i mindre og middels store elver og bekker, skriver Yr.no

Varselet gjelder for Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder.

Det er ikke ventet like mye nedbør i Hordaland, men for Haukelifjell er det sendt ut farevarsel.

 Nedbørsfaren øker lørdag kveld og natt til søndag.

– Regnet fortsetter utover helgen, totalt ventes det opp mot 120 mm på 48 timer. Faren minker mandag.

Det er, ifølge meteorologene, foreløpig uklart hvor nedbøren vil være verst, og hvor stor mengde det vil bli.

Farenivået er gult, noe som betyr at det er en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt, skriver Varsom.no.

– Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, melder Yr.no.