Sjøtrafikksentralen var i kontakt med fregatten rett før ulykken

Havarikommisjonen fokuserer fredag på å snakke med de involverte.

– Vi skal intervjue flest mulig at besetningen på fregatten i dag, sier leder for sjøfartsavdelingen ved Statens Havarikommisjon, til TV 2.

Heves fredag

I en pressemelding opplyser Forsvaret imidlertid at at arbeidet med å sikre det havarerte skipet i fjæresteinene utenfor Stureterminalen har gått som planlagt gjennom natten.

Fregatten har i natt ligget stabilt på stedet hvor den ble kjørt inn på land etter kollisjonen med tankskipet. Etter at den hadde tatt inn vann fikk skipet en kraftig slagside og ligger kraftig over på styrbord side.

Skipet skal etter planen heves på en lekter fredag. Om altså går som planlagt vil skipet så slepes til Haakonsvern som er Sjøforsvarets hovedbase.

Det er våpen og ammunisjon om bord på fartøyet, men disse skal ikke utgjøre noen fare.

– Sveisearbeidet med festepunkter på skroget anser vi som tilfredsstillende. Hullene som er boret og fundamentet som er satt på land må nå herdes før vaiere kan strekkes. Når dette arbeidet er gjort vil fregatten være sikret til at
vi kan gå videre med bergingsarbeidet, sier kapteinløytnant Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret i en uttalelse.

Kystverket leder aksjonen som har til hensikt å begrense omfanget av oljeforurensningen, mens Sjøforsvaret leder arbeidet med bergingsoperasjonen for havaristen. Kystverket fører tilsyn med dette arbeidet.

Fokus for Kystverket er nå å oppsamling av eventuell frittflytende olje, samt begrense spredning av utslippet fra havaristen. Utslippet som til nå har nådd sjø er fortsatt stort sett helikopterdrivstoff – som løser seg opp/fordamper.

– Ikke bygget for sammenstøt

Tidligere flaggkommandør og fregattsjef Jacob Børresen uttalte til TV 2 torsdag at han ikke var overrasket over de store skadene på Fregatten.

– En Fregatt er ikke bygget for å tåle sammenstøt, den er bygget for å kunne manøvrere fort unna en situasjon, sa Børresen.

– Et fullastet tankskip har svært begrenset evne til å manøvrere. Tankskipet Sola TS hadde los om bord, og en slepebåt var i beredskap for å hjelpe til med å manøvrere skipet om det skulle bli nødvendig. Øvrig skipstrafikk vil vike
for et slikt fartøy, konstaterte Børresen.

Eksplosiver og råolje

Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter å ha kollidert med tankskipet Sola natt til torsdag. Fregatten som ble satt i drift i 2009, er utstyrt med missiler, torpedoer og synkeminer.
Tankskipet hadde 625.000 fat råolje om bord. Med tanke på eksolosiver, et tankskip fullastet med olje og et gassanlegg på land like ved, tilsier at dette kunne blitt en mye større katastrofe enn det det ble.

Åtte av mannskapet på KNM Helge Ingstad ble lettere skadd i sammenstøtet.