OKEA: – Vi skal være den mest effektive utbyggeren og operatøren

Med oppkjøpet av Draugen og Gjøa, nye eiere og klare planer for framtiden, sikter OKEA mot videre vekst på norsk sokkel.

-Draugen er et kjempestort og viktig springbrett for å gjennomføre strategien vår. OKEA skal være den mest effektive utbyggeren og operatøren på norsk sokkel, sier Erik Haugane, administrerende direktør i OKEA.

Viktige momenter

OKEA overrasket mange da de i sommer kjøpte Shell Norges andeler i Draugen og Gjøa. Ifølge Haugane kommer oppkjøpet til å spille en stor rolle for selskapets planer på norsk sokkel. Inntektene øker med fem milliarder, noe som kommer godt med nå som selskapet jakter nye lisenser og operatørskap.

-Det var to momenter som var attraktive for oss. Det var viktig å få tilgang til kontantstrøm fra produksjon. Det er det mange andre som også jakter på, men det er viktig å ha en strategisk verdi i bunn. For vår del var det at vi står foran flere store investeringsløp med mange feltutbygginger.

Haugane sier at det andre momentet er todelt. Det ene var å bli operatør for et prestisjefelt på norsk sokkel. Det andre var kompetansen de får fra de Shell-ansatte som nå blir overført til OKEA.

-Vi overtar et innarbeidet, erfarent og kompetent team i Kristiansund. Da får vi en operasjonsavdeling som er blant de største på norsk sokkel. Dette er veldig viktig for oss. Vi styrker troverdigheten vår for å bli partner, bli tildelt lisenser og inngå samarbeid om utbygging, sier Haugane.

Vil levere én PUD i året

14. – 15. november går Operatørkonferansen av stabelen i Stavanger. Der møtes oljeselskapene som setter premissene for framtiden til norsk sokkel. Etter noen tøffe år, er ting virkelig i ferd med å snu for norsk oljeindustri. Samtidig er sokkelen i en voldsom endring. De store gigantene selger seg ned, og inn kommer nye aktører med store ambisjoner. OKEA føyer seg absolutt inn i denne rekken med sin unike approach og tankemåte.

-Vi føler at Norsk sokkel mangler aktører som er gode på lavkost, utbygging og drift. Flesteparten av selskapene på sokkelen er rene leteselskap. Vi ser store muligheter og ønsker å jobbe på en annerledes måte sammen med leverandørene. Ambisjonen er å skape et foregangsselskap. Vi vil ikke være like som alle andre.

Ifølge den administrerende direktøren jakter OKEA funn som er mindre enn 100 millioner fat. Disse ønsker de å bygge ut til å ha samme breakeven-kostnader som tre ganger større funn.

-Vi har ikke en ambisjon om å produsere 500.000 fat i året. Vi ønsker heller å kunne levere én PUD i året når vi er oppe og går for fullt. OKEA ønsker ikke å ha 20 lisenser for å ha mye å lete på. Vi konsentrerer oss om funnene som er gjort. Det er nok med fire-fem stykker. Vi har søkt på et par funn, så vi er veldig spente på TFO.

-Ikke gå i samme fellen

Denne uken ble det kjent at det Thailandske selskapet Bangchak spytter inn 933 millioner kroner i OKEA. Haugane er meget positiv til det nye eierselskapet.

-Vi får en industriell eier, og mine erfaringer med dette er kjempegode. De mest vellykkede oljeselskapene har kraftfulle og langsiktige eiere, og det får vi i Bangchak. Dette er første gang at et asiatisk selskap går inn som eier i et oppstrømsselskap i Nordsjøen, og vi ser virkelig fram til samarbeidet.

Haugane har stor tro på norsk olje- og gassindustri i årene som kommer. Den administrerende direktøren minner likevel om at næringen ikke må gå i samme fellen som før.

-Dersom optimismen og reinvesteringen blir en kopi av det vi gjorde for ti år siden, får vi en ny nedtur om noen år. Jeg håper at denne framtidsoptimismen gir rom for aktører og leverandører til å tenke annerledes og jobbe vesentlig mer effektivt og konstruktivt enn tidligere.

Dette er også noe av det Espen Myra, VP Business Development i OKEA, skal snakke om under selskapets foredrag på Operatørkonferansen 14. – 15. november.

-Vår ambisjon er at relasjonen mellom OKEA og leverandørene skal bygges på andre premisser enn det som er standard i dag. Det kan lede til raskere beslutninger og enklere løsninger. Samtidig skal vi operere med samme kvalitet og sikkerhet som andre leverandører, og det vil våre resultater på Draugen være et bevis på, avslutter Haugane.

Vil du møte oljeselskapene som setter premissene for framtidens forretningsdrift på norsk sokkel? Les mer om Operatørkonferansen her.