Mandag får veien på begge sider av Oslofjordtunnelen nytt navn

ÅS/FROGN: Mandag skifter riksvei 23, strekningen mellom Vassum-krysset og Lier som inkluderer Oslofjordtunnelen, navn og blir en del av E134.

Europaveien med dette nummeret går videre fra Drammen over fjellet til Haugesund.

– Nå i første omgang klistrer vi bare E134 over dagens rv. 23 på skiltene langs hovedstrekningen i Buskerud. Det vil si fra Oslofjordtunnelen i Hurum fram til E18 i Lier. Vi regner med å starte dette arbeidet i løpet av året. Neste år legger vi så opp til å sette opp nye skilt både langs hovedstrekningen og på sidevegene til E134, slik at alt da blir riktig og skikkelig, sier avdelingsdirektør Rolf-Helge Grønås i vegavdeling Buskerud i Statens vegvesen i en pressemelding.

Strekningen i Akershus blir skiltet om til E134 i løpet av uke 46. Strekningen i Buskerud vil ta lengre tid å skilte om.

– At riksvei 23 blir E134, betyr nok ikke noe for den enkelte trafikant. Navnebyttet signaliserer at dette ikke bare er en forbindelse mellom Akershus og Buskerud, men en viktig vei som forbinder landsdeler sammen, og som forbinder Vestlandet og Sørlandet med Europa, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i vegavdeling Akershus i Statens vegvesen i en pressemelding.