Hver femte norske Tesla-eier har millioninntekt

<?xml encoding=”utf-8″????????><?xml encoding=”utf-8″????????>

Norske Tesla-eiere har en median-inntekt på 626.946, og en av fem tjener mer enn én million kroner i året.

Det skiver NRK, som baserer tallene på 22.690 norske Tesla-eiere som kanalen har funnet i skattelistene.

Tallene viser også at syv av ti Tesla-eiere er over 40 år, og bare 11 prosent er kvinner.

De de vanligste elbilmerkene er Nissan, Volkswagen og Tesla. Sistnevnte den klart mest vanlige modellen blant de med høyest inntekt.

Kanalen skriver også at 45 prosent av landets 143.000 elbileiere har mer enn 500.000 kroner i inntekt. Median-inntekten til den jevne elbil-eier ligger på 466.700 kroner.

Nesten 30.000 av elbil-eierne NRK har undersøkt, har i tillegg en formue på over én million.

Regjeringen regner i 2019 med å ta inn 47 milliarder kroner i ulike avgifter på kjøp og bruk av bil, ifølge Aftenposten. Det er likevel et «avgiftstap» på 25 milliarder kroner, fordi flere og flere kjøper elbil. Momsfritaket og drivstoffavgiften er blant avgiftsinntektene elbiler har bidratt til å kutte med en tredel, ifølge avisen.

Siden 2012 har andelen elbiler i nybilsalget økt fra 3 prosent til 26 prosent de første åtte månedene av 2018.

For hybridbiler har andelen økt enda mer, fra 4 prosent i 2012 til over 30 prosent hittil i år, ifølge NTB.