Flengen traff utskytningsrørene til torpedoene

Fregatten gjøres klar til sleping

Forsvaret ga fredag ettermiddag informasjon om arbeidet med å sikre og heve KNM «Helge Ingstad». 

Det er sveiset fem festepunkter på fartøyet.

FOTO: ØRJAN DEISZ

Ti festepunkter på land med forankringer er også gjort klare. Tykke stålvirer trekkes nå fra land mot de fem festepunktene. De trekkes også mot solide fester akterut på fartøyet.

Forsvaret bruker undervannskamera for å følge med på bunnforholdene rundt fartøyet, skriver de i meldingen. «Vårt fokus er til enhver tid på sikkerheten» , skriver de.

I neste runde skal få fartøyet opp på en lekter, slik at det kan fraktes til Haakonsvern. Et firma er engasjert for å støtte under operasjonen med slepebåter og lekter. 

“Utstyret for denne fasen er allerede under mobilisering/transitt til Stureterminalen. Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og BOA Management er på Stureterminalen for befaring. Vi vurderer fortløpende eventuelle ytterligere tiltak,”står det i pressemeldingen.