Byrådsleder Raymond Johansen om Thorkildsen-varslene: – Ingen regelbrudd frasmp-stories-top-widget

For to måneder siden varslet toppledere i Utdanningsetaten om det de mente var en utilbørlig lederstil hos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)har selv ledet undersøkelsen av varslene. Fredag presenterte han konklusjonene sine.Med støtte i kommuneadvokatens vurderinger slo han etter tur fast: Thorkildsen har ikke brutt anskaffelsesreglene, og hun har heller ikke brutt lovens forbud mot gjengjeldelser mot varsler. Hun har ikke brutt offentlighetsloven, og hun har ikke røpet taushetsbelagte opplysninger. Det er heller ikke skjedd lekkasjer til mediene av taushetsbelagte opplysninger.

Kjernen i varselet, påstandene om brudd på Arbeidsmiljøloven, sparte han til slutt.

– Jeg forstår at enkelthendelser kan ha blitt opplevd som krevende og vanskelige, men jeg kan ikke konstatere regelbrudd, og det er heller ingen andre forhold som rokker ved min tillit til Thorkildsen, slår Johansen fast.

Han viser til at det er funnet lite skriftlig dokumentasjon som kan belyse påstandene i varselet på dette området, og at de omfattende intervjuene som er gjort, viser et stort sprik i hvordan enkeltepisoder er oppfattet.

Intervjuene nyanserer bildet varselet tegnet, mener byrådslederen.

– Dette koker ned til et tillitsspørsmål, om jeg har tillit til min byråd i lys av påstandene i varselet og konklusjonene om dem etter at de undersøkt, sier Johansen.

Slik ble påstandene gransket

Det er seksjon for internrevisjon i byrådets administrasjon som har håndtert den seks uker lange undersøkelsen.

Det er gjennomført anonymiserte intervjuer med åtte personer i Utdanningsetaten og fem personer i byrådets administrasjon, samt Thorkildsen selv. En stor mengde dokumenter er gjennomgått, og andre i etatsledelsen er gitt anledning til å anonymt kontakte det eksterne varslersekretariatet.

image

Et sentralt spørsmål har vært om Thorkildsen har instruert Utdanningsetaten om å kjøpe tjenester fra den private stiftelsen Forandringsfabrikken, hvor Thorkildsen tidligere har vært ansatt.

– Kommuneadvokaten understreker at samtlige bydeler og barnevernet allerede samarbeidet med Forandringsfabrikken da Thorkildsen tiltrådte som byråd. Hun initiaterte ikke samarbeidet med dem, og hun påla ikke enkeltskoler eller etaten et slikt samarbeid, sier Raymond Johansen.

Hva som nå skjer med utdanningsdirektør Astrid Søgnen, som av byrådet er bedt om å gå av, vil ikke Johansen kommentere.

– Det er en sak som håndteres av Thorkildsens byrådsavdeling. Jeg antar det blir en prosess mellom Søgnen og hennes ledere, sier han.

Har engasjert advokat

I kjølvannet av varslene er det blitt klart at det over tid har vært alvorlige samarbeidsproblemer mellom byrådet og etatsledelsen i Utdanningsetaten.

Det ble blant annet kjent at byrådet i forkant av det første varselet hadde bedt Oslos mektige og mangeårige skoledirektør Astrid Søgnen om å gå av når hun fylte 67 år. Hun har i utgangspunktet rett til å stå i stillingen til hun fyller 70 år.

image

Torsdag 8. november fylte Søgnen 67 år, men hun har ikke gått av. Søgnen har engasjert advokat Jan Fougner hos advokatfirmaet Wiersholm, som er en av landets mest erfarne arbeidsrettsadvokater, med ønske om å fortsette i stillingen.

Sakskomplekset har samtidig fått en tydelig politisk side.

I to måneder har den borgerlige opposisjonen i bystyret bedt Thorkildsen redegjøre og konkretisere påstandene om samarbeidsproblemer. Byråden har en informasjonsplikt overfor bystyret, men hun har foreløpig ikke svart – med henvisning til de pågående undersøkelsene.