Ber sykepleierne på Haukeland jobbe ekstra for å hindre fare for liv og helse

Sykepleierstreiken går nå inn i sin tredje uke. Det er foreløpig ikke meldt om fare for liv og helse, men divisjonsdirektør ved Helse Bergen, Askjell Utaaker, har vært tydelig på at sykehuset er svært nær grensen for å melde fra om fare for liv og helse.

– Vi har en veldig vanskelig og uoversiktlig situasjon på Haukeland sykehus nå. Sengeposter er overfulle og vi har måttet utsette noe behandling, sa divisjonsdirektør Askjell Utaaker til BA tidligere denne uken.

Fredag opplyser Utaaker at situasjonen nå er så krevende at Helse Bergen onsdag kveld varslet Statens helsetilsyn om at det er fare for liv og helse som følge av streiken.

Skjer i samarbeid med de streikende

Nå tilbyr tillitsvalgte for NSF sykehuset at sykepleierne kan jobbe ekstra under streiken, for å hindre at det oppstår fare for liv og helse på Haukeland.

– Å utvide arbeidstiden er frivillig, sier foretakstillitsvalgt for NSF, Arvid Langeland, til BA.

Han påpeker at dette skjer i full forståelse med de streikende sykepleierne.

– Det er sykepleiere ved pasienthotellet som er tatt ut i streik, ikke sykepleiere ved sykehuset, kommenterer han.

Totalt 55 sykepleiere ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner er tatt ut i streik da meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel ikke førte frem.

Det førte til at Haukeland pasienthotell måtte stenge da åtte syv av åtte sykepleiere ble tatt ut. Konsekvensen av stengingen er at mange av pasientene er overført til sykehusets sengeposter.

– Streik ved pasienthotellet kan vanskelig føre til fare for liv og helse ved sykehuset, mener Langeland.

Tilbudt sykehuset en avtale

Han sier at de likevel har tilbudt Helse Bergen en avtale som kan gi sykehuset ekstra kapasitet dersom behovet er der.

image

– Vårt mål er å ramme arbeidsgiver, og vi forsøker i størst mulig utstrekning å skjerme pasienter og pårørende. Vi har gjort et ansvarlig uttak i virksomheter utenfor sykehusets kjernevirksomhet. Pasienthotellet er stengt, og det oppstår ikke fare for liv og helse i stengte virksomheter, sier fylkesleder Mette Mikkelsen i NSF Hordaland i en pressemelding.

– Streiken rammer arbeidsgiverne som er organisert i NHO økonomisk – helt etter intensjonen. Derfor er det ikke snakk om streikebryteri, men understøttelse av sykepleiernes kamp for bedre vilkår. De streikende er glade for den støtten sykepleierne gir i denne situasjonen, sier hun.

Hun minner også om at direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn ved en annen streik ved pasienthotellet i 2016 sa at pasienthotellene ikke er sykehusenes kjernevirksomhet og at det går an å drive sykehus med andre innkvarteringstilbud. ‘

Helsetilsynet slo den gangen fast at en streik ved pasienthotellet ikke kan kobles til fare for liv og helse.

– Men vi er ansvarlige og ønsker uansett å komme en slik situasjon i forkjøpet, og derfor er vi glade for at vår foretakstillitsvalgte og ledelsen ved Haukeland nå har en god dialog rundt dette, sier Mikkelsen.

– Svært krevende

Divisjonsdirektør Askjell Utaaker opplyser til BA at han setter pris på at NSF ber sykepleierne trå til.

– Sykepleierne på sykehusene har helt siden starten jobbet ekstra. De stiller opp hele veien, men ikevel har situasjonen vært svært krevende.

Han regner med at Statens helsetilsyn nå vurderer varselet om fare for liv og helse. Etter streiken har det blitt en dobling av antall korridorpasienter på berørte sengeposter.

– I november i fjor var det cirka ti korridorpasienter, men nå har vi nærmere 20.

Sigbjørn Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel sier at dette er vanskelig for NHO å kommentere.

– Sykehuset er ikke rammet av streiken, så det er opp til de å vurdere.