Mina fordon
Transportstyrelsens officiella app
Med hjälp av Transportstyrelsens app kan du både utföra tjänster och få information om ditt eller dina fordon direkt i din smartphone. Du kan också söka information om fordon som ägs av andra.

Du kan
• anmäla
- ägarbyte
- påställning
- avställning

• se ditt trängselskattesaldo och dina preliminära dygnsbelopp
• få information om ditt fordon
• söka uppgifter om fordon som ägs av andra.

För att få tillgång till tjänster och information om dina fordon behöver du först lägga till dem i appen. För att lägga till ett fordon behöver du ha tillgång till ditt registreringsbevis.
Läs mer om Transportstyrelsen app på http://www.transportstyrelsen.se/mobil
Transport Agency's official app
Using the Transport Agency's app lets you perform both services and get information about your or your vehicle directly to your smartphone. You can also search for information on vehicles owned by others.

You can
• notify
 - Change of ownership
 - Påställning
 - Shutdown

• see your congestion and balance your day preliminary figures
• get information about your vehicle
• seek information on vehicles owned by others.

To gain access to services and information about your vehicle, you first add them to the app. To add a vehicle you need to have access to your registration.
Read more about Transport Agency Mobile on http://www.transportstyrelsen.se/mobil